DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Gentile Utente,
con l'entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2018" è stato emanato l'obbligo di Fatturazione Elettronica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire dal 01 Gennaio 2019.

Per adempiere a quanto imposto dalla normativa Vi comunichiamo:


CODICE UNIVOCO = KRRH6B9
Posta Elettronica Certificata= certificata@pec.traval.it


Potrete trovare i nostri dati per la fatturazione elettronica anche nella pagina "CONTATTI".


Nasza firma produkuje drut stalowy z przeznaczeniem do dalszego przerobu jako półprodukt dla przemysłu metalowego, z przeznaczeniem do przeciągania na mokro, na sucho lub do dalszej obróbki : patentowanie w ołowiu, głębokie galwanizowanie na gorąco lub fosforanowanie.Procesy produkcji i kontroli są dozorowane na każdym odcinku. Każdy etap procesu jest określany z odniesieniem do deklaracji zgodności dla standardu 3.1 normy EN 10204.

ZAKRES PRODUKCJI

Drut stalowy dla przemysłu
  • galwanizowany lub fosforanowany półprodukt
  • galwanizowany drut stalowy finalny produkt
  • galwanizowany drut przeciągany: wysoka wytrzymałość /grubo cynkowany
  • drut przeciągany o wysokiej wytrzymałości

Usługi dodatkowe zewnętrzne
  • patentowanie ołowiem
  • fosforanowanie
  • galwanizowanie głębokie

STANDARDY

STALOWY DRUT NA LINY

STALOWY DRUT SPRĘŻYNOWY

STALOWY DRUT DO
ZBROJENIA KABLI

EN 16264 / ISO 2232

EN 10270 / DIN 17223

EN 16120