MANAGEMENT

Przedstawiamy priorytety, którymi kierujemy się w naszej działalności.

Polityka bezpieczeństwa

Odnosi się do rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie wobec naszych pracowników a także klientów i zobowiązuje się :

 • Respektować przepisy prawa
 • Propagować bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Dążyć do stałego doskonalenia systemu

POLITYKA ZARZĄDZANIA

Związana z rozwojem procedur, które zarządzają każdym aspektem ochrony środowiska w naszej firmie i zobowiązuje się do:

 • Respektowania przepisów prawa
 • Zapobiegania zagrożeniom
 • Ciągłego doskonalenia systemu
 • Utrzymywania prac w naszym kraju na poziomie znośnej eksploatacji zasobów naturalnych
 • Rozwijania komunikacji

Polityka jakości

Dotyczy rozwoju systemu zarządzania produkcją tak aby uzyskać najlepszą jakość naszych produktów i usług a także umożliwić zakupy spełniające podwyższone parametry. Istotne obszary to:

 • Uzyskiwać najlepszą jakość surowców
 • Nagradzać pracowników za jakość ich pracy
 • Wdrażać najbardziej elastyczne technologie umożliwiające ograniczanie czasu postojów i przerw nieprodukcyjnych