DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Gentile Utente,
con l'entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2018" è stato emanato l'obbligo di Fatturazione Elettronica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire dal 01 Gennaio 2019.

Per adempiere a quanto imposto dalla normativa Vi comunichiamo:


CODICE UNIVOCO = KRRH6B9
Posta Elettronica Certificata= certificata@pec.traval.it


Potrete trovare i nostri dati per la fatturazione elettronica anche nella pagina "CONTATTI".


MANAGEMENT

Przedstawiamy priorytety, którymi kierujemy się w naszej działalności.

Polityka bezpieczeństwa

Odnosi się do rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie wobec naszych pracowników a także klientów i zobowiązuje się :

 • Respektować przepisy prawa
 • Propagować bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Dążyć do stałego doskonalenia systemu

POLITYKA ZARZĄDZANIA

Związana z rozwojem procedur, które zarządzają każdym aspektem ochrony środowiska w naszej firmie i zobowiązuje się do:

 • Respektowania przepisów prawa
 • Zapobiegania zagrożeniom
 • Ciągłego doskonalenia systemu
 • Utrzymywania prac w naszym kraju na poziomie znośnej eksploatacji zasobów naturalnych
 • Rozwijania komunikacji

Polityka jakości

Dotyczy rozwoju systemu zarządzania produkcją tak aby uzyskać najlepszą jakość naszych produktów i usług a także umożliwić zakupy spełniające podwyższone parametry. Istotne obszary to:

 • Uzyskiwać najlepszą jakość surowców
 • Nagradzać pracowników za jakość ich pracy
 • Wdrażać najbardziej elastyczne technologie umożliwiające ograniczanie czasu postojów i przerw nieprodukcyjnych